Citycentrum

Verslag van de bijeenkomst met jong volwassenen over de toekomst van het Citycentrum

Op 11 januari 2014 zijn bijna 20 jong volwassenen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar aanwezig geweest bij de informatieavond die de fractie van Hart voor Veldhoven heeft georganiseerd om met hen in gesprek te gaan over de toekomst van het Citycentrum.

Maarten Prinsen, fractievoorzitter van Hart voor Veldhoven geeft aan dat vooral de ideeën, vragen en wensen van jongeren deze avond nadrukkelijk naar voren kunnen worden gebracht.
Tenslotte zijn zij de gebruikers van de toekomst. Wat willen zij over 15 tot 20 jaar gerealiseerd zien?
Benut de kansen door wensen kenbaar te maken. Ondertussen zijn al een aantal dingen af zoals het nieuwe zwembad, de bioscoop en is gestart met nieuwbouw rond de muziekschool.

Het is al duidelijk dat de Citypassage gaat verdwijnen en ook voor het gebied rond het politiebureau en het tankstation tot aan de verhoogde rotonde hebben zich kandidaten bij de gemeente gemeld.

Stedenbouwkundig ambtenaar jan Hein Biemans hield een korte presentatie waarin hij aangaf hoe tot dusver het Masterplan op hoofdlijnen tot stand is gekomen. Er is vorig jaar op diverse plaatsen en in verschillende bijeenkomsten informatie opgehaald om tot een eerste aanzet van het Masterplan te komen. Het is een grote paraplu met deelprojecten die gefaseerd kunnen worden uitgevoerd.

Op dit moment wordt er een groot verschil ervaren tussen de beleving in het winkelgebied beneden en de woningen erboven. Het Citycentrum is vooral intern gericht, wordt als niet levendig ervaren en er is gebrek aan groen. Toch heeft het park veel potentie in zich om dat te veranderen.

Er is in dit plan vooral aandacht voor het opnieuw inrichten van het winkellandschap, het bouwen van woningen, aandacht voor meer groen en recreatie met de mogelijkheid om maatschappelijke en cultuurfuncties een plaats in het centrum te geven.

Op de vraag wat we in de toekomst willen komt het volgende naar voren als ambities en visie:

 • Gemixt centrum, levendig en toekomstbestendig
 • Goede bereikbaarheid, zowel lopend, per fiets, met het OV als met de auto
 • Een aangename verblijfs- en ontmoetingsplek
 • Unieke identiteit
 • Comfortabel en compact winkelen

Dit leidt uiteindelijk tot zeven uitgangspunten:

 1. Vergroening van de openbare ruimte met ombouwen van parkeerplaats De Repel tot park
 2. Netwerk van straatjes en pleinen
 3. Compact winkelcentrum met gevarieerd aanbod
 4. Mix van functies
 5. Bereikbaarheid optimaal maken voor OV en fietsroutes, inclusief bewaakte stallingen
 6. Bevoorrading veilig mogelijk maken
 7. Aandacht voor verkeersstromen en parkeren auto, bij voorkeur ondergronds

Dit levert ook dilemma’s op:

 • Er moet meer ruimte voor groen zijn en er moet plaats zijn voor auto’s in de openbare ruimte
 • Bevoorraden van winkels in een autovrije- winkelstraat met interne laad- en losstraten
 • Moeten we middelhoog bouwen of hoogbouw tot maximaal toegestane hoogte realiseren
 • Hoe ga je om met schaduw, wind en hitte in de zomer
 • Er wordt een onevenwichtigheid, een gebrek aan eenheid ervaren

Na de inleiding en presentatie komen de aanwezigen met de volgende vragen, wensen en suggesties.

 • Zijn supermarkten wel nodig om mensen naar het centrum te trekken?
 • Maak ruimte voor kantoorruimtes, flexplekken en kinderopvang
 • Maak in het park ruimte voor recreatie in de vorm van zitten, spelen, sporten, wandelen
 • Verspreid de horeca over het hele centrum en zeker aan de rand van het park
 • Kleinschalige horeca, zoals koffietentjes, barretjes, lunchgelegenheden met intieme sfeer
 • Zorg dat ook voorzieningen zoals tandarts, huisarts, gezondheidscentrum aanwezig zijn
 • Verstop de parkeerplaatsen onder het groen
 • Bouw tot de maximaal toegestane bouwhoogte
 • Betaalbare woningen bouwen, vooral voor de groep die te veel verdient voor sociale huur en
  te weinig om duurdere particuliere huur te kunnen betalen (dus bouw voor middelhuur)
 • OV moet ook een goede verbinding hebben vanuit het centrum naar de werklocatie
 • Liever goed kunnen parkeren bij de winkels dan gras bij de winkels
 • Geef de bibliotheek meer functies
 • Neem een voorbeeld aan Den Bosch of Maastricht met karakteristieke architectuur
 • Streef naar een gevarieerd winkelaanbod met bijvoorbeeld een outlet fashion
 • Een groene uitstraling moet het grijze imago van dit moment vervangen
 • Gezelligheid kan toenemen door overal in het centrum horeca toe te voegen
 • Zorg voor een gevarieerd winkelaanbod voor diverse doelgroepen
 • Overdekt centrum hoeft niet
 • Niet iedereen is geïnteresseerd in meer groen, maar met het oog op de klimaatveranderingen kan dit wel helpen om het centrum minder heet te laten worden in de zomer.

Maarten Prinsen sluit af door iedereen te bedanken voor het interactief meedoen en nodigt de aanwezigen uit om nog informeel na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Peter Cattenstart
Fractiesecretaris Hart voor Veldhoven
p.cattenstart@gemeenteraadveldhoven.nl

Scroll naar boven